CORONAVIRUS/COVID-19

 

 

Fremmøde i klinikken: Du skal IKKE møde op i klinikken uden på forhånd at have aftalt det med personalet pr. telefon. Det gælder for ALLE PATIENTER, og ikke kun patienter, der viser symptomer på coronavirus, eller er under mistanke om smitte.

Mundbind: Du skal stadig bruge mundbind i klinikkens venteværelse. I konsultationen afgør lægen/sygeplejersken om du fortsat skal bruge mundbindet.

 

Telefontid: Klinikken har telefontid alle hverdage mellem 8 og 12. 

 

Hjælp os med at begrænse ventetid på telefonen: Vi forventer, at der den kommende tid vil være mange patienter, der ringer til klinikken i telefontiden. Vi ved, at mange bliver usikre og bekymrede. Derfor opfordrer vi til, at du overvejer, om du kan finde svar på dit spørgsmål f.eks. via de danske myndigheders anbefalinger – se herunder:

Husk at du kan orientere dig i de danske myndigheder anbefalinger og de seneste nyheder om coronavirus/covid-19 på www.coronasmitte.dk. Du kan desuden finde Sundhedsstyrelsen anbefalinger til, hvordan du beskytter dig selv og andre mod coronavirus/covid-19 HER.

 

Husk også at du kan bestille receptpligtig medicin via patientportalen eller via ”Medicinkortet” (app eller via sundhed.dk – læs mere HER).

 

Elektronisk booking af tid er midlertidigt lukket: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at bestille tid til en konsultation via Patientportalen. Al tidsbestilling sker via telefonisk henvendelse til klinikken.

 

INFORMATION FROM THE CLINIC IN ENGLISH

Due to the latest development regarding coronavirus/covid-19 it is necessary for the clinic temporarily to implement new guidelines. We hope for your understanding and cooperation.

We need to give priority to patients with immediately occurred health problems. Therefore, you might experience that we postpone your scheduled appointments.

Consultation with physical attendance: You MUST NOT show up in the clinic without having talked to the clinic by phone and made an appointment. This applies to ALL PATIENTS and not only patients who show symptoms of coronavirus or are under suspicion of being infected.

 

Telephone hours: The telephone hours are: weekdays 8-12.

 

Help us limit the waiting time on the phone: We expect that many patients will call the clinic during telephone hours the next weeks. We know that many are unsure and worried.  We ask that you please consider whether you can find the answer to your question for example via the Danish authorities’ recommendations – see below:

Remember: You can keep yourself updated about the Danish authorities’ recommendations and the latest news on coronavirus/covid-19 HERE .

 

Remember: You can order your prescription medication via “Patientportalen” – Patient portal or via “Medicinkortet” – Medicine card (app or via sundhed.dk – read more HERE).

 

Electronic booking is temporarily closed: Currently, it is not possible to book an appointment via “Patientportalen”. All appointments must be made by calling the clinic by phone.